درباره ما

  1. خانه
  2. درباره ما
مشاورين قانونى مهاجرت به كانادا

درباره ما

شركت خدمات مهاجرت شا كانادا، يك شركت كانادايى ميباشد كه طبق قوانين شركتهـاى تجارى ايالت آنتاريو ثبت شده است. اين شركت خدمات مهاجرتى در زمينهاى مختلف مانند اخذ ويزاى توريستى ، تحصيلى ، كارى، بصورت اقامت موقت و يا اقامت دائم كانادا را از طريق اسپانسرشيپ خانوادگى ،
سرمايه گذارى،كار آفرينى، نيروى كار ماهر ، خود اشتغال، اشتغال در زمينهاى درمانى ، مراقبت از كودكان و افراد سالمند را به شما ارائه ميدهد.

اين شركت دفتر مركزيش در شهر تورنتو واقع در ايالت آنتاريو كانادا ميباشد.

شركت شا كانادا به مديريت شيرين عبدالكريمى عضو رسمى كالج مشاورين مهاجرت كانادا بوده و
تحت نظارت و مقررات كالج مشاوران مهاجرت كانادا فعاليت دارد.

بنا بر اين ما متعهديم كه در چهار چوب آئين نامه هـا و منشور اخلاق و رفتار حرفه اى اين ارگان عمل نموده.

شما ميتوانيد عضويت ما را در وبسايت كالج مشاوران مهاجرت كانادا CICC مشاهده نماييد.

همچنين شركت ما عضو رسمى انجمن حرفه اى مشاوران مهاجرت كانادا ميباشد.

شما ميتوانيد عضويت ما را در وبسايت انجمن مشاوران مهاجرت كانادا CAPIC مشاهده نماييد.

شيرين عبدالكريمى ، عضو رسمى كالج مشاورين مهاجرت كانادا

Shirin Abdolkarimi, RCIC, R709281

لطفا از طريق ايميل و واتساپ با ما تماس بگيريد.

ساعات كار به زمان ايران روزهاى: 

دوشنبه – جمعه ساعت ٦:٣٠ بعداز ظهر تا ١:٣٠ بامداد
شنبه ساعت ٦:٣٠ بعداز ظهر تا ١٢:٣٠ بامداد
يكشنبه تعطيل

لطفا براى آمادگى در زمينه زبان انگليسى به منظور مهاجرت ، با استاد زبان ما در تهران با مجوز زبان از كالج رسمى كونديش از لندن ، انگلستان از طريق شماره ٩٨ ٩٣٧٠٨٨٣٣٥٥ با خانم بيگى تماس بگيريد.

خدمات مهاجرتی ما 
فهرست
Need help?
Send via WhatsApp