فرم ارزیابی رایگان

  1. خانه
  2. فرم ارزیابی رایگان

سوالات را کامل کنید

این فرم ارزیابی رایگان را تکمیل کنید تا مشخص شود آیا شما و اعضای خانواده تان واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستید یا خیر! !

1اطلاعات متقاضی
2اطلاعات همسر متقاضی
3اطلاعات دیگر

هدف مهاجرت

اطلاعات شخصی

تحصیلات

تجربه کاری

تجربه مدیریت

دارایی ها

سطح زبان انگلیسی

سطح زبان فرانسه

اطلاعات تماس

فهرست
Need help?
Send via WhatsApp